ගොතික් හැඩ වීදුරු හරිතාගාර

  • Gothic glass-Po film combination greenhouse

    ගොතික් වීදුරු-පෝ චිත්‍රපට සංයෝජනය හරිතාගාර

    වීදුරුව ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා ඉහළ ආවරණ ද්‍රව්‍යයක් ලෙස ඉහළ තාප පරිවාරක සහ ඉහළ ආලෝක සම්ප්‍රේෂණ තැ.පෙ. චිත්‍රපටයක් තෝරා ගැනීම ආයෝජකයින්ගේ ආයෝජනය බෙහෙවින් අඩු කරයි. තවද එය අවශ්‍ය වන්නේ ඉහළම චිත්‍රපටය නිතිපතා පිරිසිදු කිරීම පමණි. පසුකාලීනව නඩත්තු කිරීම අඩු කිරීම, අනෙක් අතට, ඇතැම් වියදම් අඩු කරයි.

ඔබේ පණිවිඩය තබන්න

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න