හරිතාගාර වර්ග

හරිතාගාර වර්ග කීයක් තිබේද?
මෙය වෙන් කර හඳුනා ගැනීමට ක්‍රම දෙකක් තිබේ.
පළමු මාර්ගය:
හරිතාගාර වෙන්කර හඳුනා ගැනීමට ආවරණ ද්‍රව්‍ය අනුව.

Classification of greenhouses (4)

Classification of greenhouses (4)

Classification of greenhouses (4)

හරිතාගාරය ලබා ගත වී වසර ගණනාවක් ගතවුනත්, ආවරණ ද්‍රව්‍ය කොපමණ ආදේශක භාවිතා කළත්, එය තවමත් පටල හරිතාගාර, පීසී බෝඩ් හරිතාගාර සහ වීදුරු හරිතාගාර යන තුනෙන් වෙන් කළ නොහැකි ය.
දෙවන ක්‍රමය:
හරිතාගාර වෙන්කර හඳුනා ගැනීමට ඔවුන්ගේ පෙනුම අනුව.

Classification of greenhouses (4)

Classification of greenhouses (4)

Classification of greenhouses (4)

ඒවා නම් ඩෝම් හරිතාගාර, වෙනෝ හරිතාගාර, පීච් ආරුක්කු-ගොතික්, තනි හරිතාගාර, බහු-පැති හරිතාගාර, උමං හරිතාගාර යනාදියයි.
හරිතාගාර වර්ගීකරණය කිරීම කුමන කෝණයකින් සිදු වුවද අරමුණ පාරිභෝගිකයින්ට වඩාත්ම ලාභදායී තේරීමක් ලබා දීමයි


පශ්චාත් වේලාව: ජනවාරි -12-2021

ඔබේ පණිවිඩය තබන්න

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න