සමාගම් ප්රවෘත්ති

  • about AX greenhouse

    AX හරිතාගාර ගැන

    අපි කවුරුත් දන්නා පරිදි චීනය දීර්ඝ සංස්කෘතික උරුමයක් ඇති රටකි. තාක්‍ෂණයේ දියුණුවත් සමඟ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය ද අඛණ්ඩව ශක්තිමත් වෙමින් පවතී. මුලදී අපි වැඩ කළේ අබලන් වූ කුඩා නිවසක ය ....
    වැඩිදුර කියවන්න

ඔබේ පණිවිඩය තබන්න

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න