ගොතික් ෂේප් ෆිල්ම් හරිතාගාර

  • Gothic Shape Film Greenhouse

    ගොතික් ෂේප් ෆිල්ම් හරිතාගාර

    ගොතික් ගිටාර් සම්බන්ධිත බහු-ස්පාන් හරිතාගාර උණුසුම් ගැල්වනයිස් වානේ වලින් සාදා ඇති අතර එය අධික හිම බර යෙදීම් සඳහා ඉහළ ශක්තියක් ලබා දෙන අතරම වගාකරුවෙකු තුළ හොඳ පිරිවැයක් දරයිඅයවැය වන අතර එයට හොඳ විඛාදන වාසි ඇත.

    සුළඟ හා හිම වලට දැඩි ප්‍රතිරෝධයක් සහ හොඳ විඛාදනයට. කුමන අංශයකින් වුවද, වගාකරුවන්ට වඩා ආර්ථික හා කාර්යක්ෂම බඩවැල් සම්බන්ධිත හරිතාගාරයක් සොයාගත නොහැක.

ඔබේ පණිවිඩය තබන්න

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න